……….IMAGINE……….( John Lennon)
…….Stel je voor dat………

Stel je voor dat wij de tekenen des tijds niet goed hebben verstaan. Dat
wij Corona hebben aangezien voor een levensbedreigende ziekte. Dat
wij op basis daarvan alleen maar onterechte besluiten hebben
genomen. Van prikstraat tot lockdown. Van steunmaatregel tot
booster. Stel je voor dat…………
Breekt er dan een pandemonium los? Gaat het volk dan massaal de
straat op?Hoe brengen wij de gespleten maatschappij dan weer op
gang? Wie voelt zich dan geroepen om gevaccineerden en niet
gevaccineerden bij elkaar te brengen? Kent u iemand die daartoe in
staat is?

Stel je voor dat de Romeinen de tekenen van hun tijd heel goed
zouden hebben verstaan. Dat zij een overmaat aan eten, drinken en
seksuele contacten als levensbedreigend zouden hebben gezien. Dat
zij zich bewust zouden zijn geweest van het gevaar van loden
leidingen en loden gebruiksvoorwerpen. Dat zij de dodelijke
parasieten in hun badcultuur zouden hebben vermeden. Dat zij een
plaag als malaria zouden hebben aangekund. Dat zij middelen zouden
hebben gevonden tegen “de stille moordenaar” tuberculose. Dat zij
kankers, soa’s en de pest buiten de deur hadden weten te houden. Stel
je dat eens voor. Dan was de gemiddelde leeftijd geen 22 jaar geweest,
maar had die leeftijd veel hoger gelegen.

Romeinen moesten geloven, terwijl wij kunnen weten. Maar: mogen
wij weten? Wij hebben de technische hulpmiddelen om live aanwezig
te kunnen zijn bij de vergaderingen van het OMT en het kabinet. Maar
dat zijn wij niet. In het tijdperk van de inclusiviteit wordt elke burger
buitengesloten.

Hoe dieper je in het verleden kunt kijken, des te beter beeld je hebt
van de toekomst. Stel je voor dat OMT en kabinet dat zouden weten.
Dan is het eerste wat je hoort een oproep tot matiging van ons gedrag.
Dat hoor je niet. Wel de roep om terug te keren naar “het oude
normaal’, de oorsprong van Corona.

Share