Met veel plezier informeer ik u over een bijzonder project, waaraan u uw deelneming heeft toegezegd. Een project over nieuwe visies op de toekomst in een wereld die volop aan het veranderen is. Andere kansen. Nieuwe mogelijkheden. Titel van het project: Bankroet & Witte Rook. Een initiatief van hoogleraar Transitiewetenschappen Prof. dr. Jan Rotmans, muziekhistoricus en operaspecialist Huub van ’t Hek in nauwe samenwerking met de Deventer Schouwburg.  Een bijzonder drieluik waarin cultuur, historie en de kunsten op een perfecte wijze samensmelten.

 

Titel van dit drieluik: Bankroet & Witte Rook.

 

Twee voor twaalf?

Oh Tijd, leer mij u kennen, zou Shakespeare schrijven over het gedoe van alledag. Economische tegenwind, financiële stormen en orkanen van werkloosheid teisteren ons goede humeur. Zijn we stuurloos? Moeten we veranderen? Is het twee voor twaalf om tot een compleet nieuwe ordening te komen? Bankroet & Witte Rook geeft antwoord op essentiële vragen die  burgers en  ondernemers moeten  stellen om doel en richting te geven aan de  toekomst. Daar is durf en visie voor nodig. Veel durf. Veel visie. Het spel dat midden jaren zeventig begon, gaat  op de wagen. Het maatschappelijk fundament gaat zeker op de schop.  Omdat de tijdgeest nieuwe ijkpunten zoekt. Omdat wetten geen wortels meer hebben. Omdat nieuw leiderschap nieuwe ankers ontwerpt. Omdat ons gedrag om nieuwe wortels vraagt.

 

Revolutie

Hoogleraar Transitiewetenschappen Prof. dr. Jan Rotmans neemt samen met muziekhistoricus en operaspecialist Huub van ’t Hek een kijkje in het verleden om de toekomst te kunnen zien. Welke revoluties hebben geschiedenis gemaakt en waarom gebeurde dat? Waarom is de tijdgeest opnieuw revolutionair? Waarom worden wij dus niet bedreigd? Hoe leren wij om Witte Rook te zien in wat door velen als Bankroet wordt betiteld?

 

Taal van de kunst

Dit bijzondere, inspirerende en intrigerende verhaal wordt gecommuniceerd via de taal van de kunst. Opera zoals het bedoeld is: ter leeringe ende vermaeck. Händel en von Gluck, Mozart, Beethoven en Rossini houden de toeschouwers en de luisteraars  bij de les. Solisten, koor en orkest zijn een weldadig alternatief voor krant, radio, tv, internet en nieuwe media als facebook. De metaforen en nog originelere dwarsverbanden liggen voor het oprapen. Het worden drie luisterrijke, buitengewoon nuttige en leerzame avonden: 27 januari, 25 maart en 28 april 2015. Avonden waarin burgers en  ondernemers in een tijdspanne van ruim twee uur nieuwe inzichten opdoen.

 

Solisten

Ter omlijsting van het boeiende verhaal van Jan Rotmans treden  gerenommeerde solisten op als Marène Elgershuizen (sopraan), Anna Traub  (mezzo)sopraan en Mattijs Hoogendijk  (tenor). Zij zingen op klanken van het Veenkoloniaal Orkest, dat onder leiding staat van dirigent Lubertus Leutscher. De bekende ondernemer Jan Ranzijn geeft ook acte de présence. En Huub van ’t Hek bewijst opnieuw een geweldige verteller en een zeer verrassende gespreksleider te zijn. Prikkelende stelling vooraf: Het  nieuwe leven van de Witte Rook kan alleen maar kan voortkomen uit de as van Het Bankroet.

 

Aandacht

Deze productie kent nu al veel landelijke aandacht welke door de relaties van beide heren alleen maar versterkt zal worden.

 

Verbinding

Met deze productie wordt nadrukkelijk verbinding en aansluiting gezocht met stad en samenleving, waarbij met name het benaderen en enthousiasmeren  van jongeren extra accent krijgt in de publiekswerving.  Hetzelfde geldt voor het benaderen van het middelbaar onderwijs. Ook belangrijke netwerken van de Deventer Schouwburg  zoals de Deventer Kring van Werkgevers, het MKB, het NDC en Club 100 worden actief bij deze productie betrokken.

 

Preview op de toekomst

Om founders en sponsors  te vinden voor dit project wordt een bijzondere preview georganiseerd voor particulieren en bedrijven  die partner willen worden van dit bijzondere project. Deze preview vindt plaats op vrijdag 14 november om 16.30 uur in de Deventer Schouwburg. Hiervoor ontvangt u begin volgende week een uitnodiging.

Huub van ’t Hek geeft tijdens deze preview  op innemende wijze tekst en uitleg over het bijzondere van Bankroet & Witte Rook.  Een niet te missen kans wanneer het om toekomstgericht denken gaat.

Share