Waar te veel levend organisme samenwoont op te weinig
oppervlak grijpt de natuur in. De (bijna) verstikking leidt tot het
ontstaan van een virus dat de boel weer uit elkaar drijft. Bij het
ontstaan van gekke koeien ziekte, varkenspest en vogelgriep zijn
wij niet verbaasd. Waarom dan wel bij het ontstaan van corona
en/of covid? Omdat wij mensen onze plaats in de natuur zijn
vergeten? Omdat wij mensen superieur zijn aan de wetten van de
natuur?

Korte en lange termijn
Covid-19 is een heel natuurlijk product dat ons confronteert met ons
collectieve wangedrag. Wij zitten elkaar in de weg en covid zegt, dat
wij elkaar de ruimte moeten laten. Het is alleen niet gangbaar om die
gedachtegang te volgen. Wij weten niet beter dan dat wij een
ziektebeeld moeten bestrijden met behulp van chemische middelen.
Dat is voor een heel korte termijn misschien een mogelijke oplossing,
maar op de middellange en lange termijn werkt het niet.

Zorg en Arbeid of Ego en Kapitaal?
In 1947 wordt de Mont Pèlerin opgericht door 40 (!) filosofen,
historici en economen. Onder hen Friedrich Hayek en Milton
Friedman, de grondleggers van het neoliberalisme. Zij krijgen de
Nobelprijs voor de Economie in 1987. In dat jaar nemen wij definitief
afscheid van het Rijnlandse denken, dat uitgaat van de combinatie
Zorg en Arbeid. Het wordt vervangen door het Angelsaksische model
dat Ego en Kapitaal centraal stelt. Dat model vormt de grondslag voor
het (laten) ontstaan van Covid-19.
Alle dienstverlening moet ineens als product worden benaderd. De
mens wordt als homo economicus gezien als een puur kapitaalgoed.
Het zal leiden tot de herinvoering van nieuwe vormen van slavernij.
Zie hoe de mens zich laat bedienen door de hulp van robotten,
computers en algoritmen. Zie hoe heel weinigen er vandoor gaan met
de macht over heel velen. Met de Oude Grieken vragen wij ons af:
zijn de computers en de algoritmen de nieuwe Priamus of de nieuwe
Kassandra?

Resultaat motiveert
De mens is zo arrogant, dat hij van mening is, dat niet alleen het
ziektebeeld, maar ook het vaccin aan de mens moet gehoorzamen. Het
ziektebeeld wil het niet en het vaccin kan het niet. Omdat Corona /
Covid de natuur vertegenwoordigt en het vaccin de mens. En de
natuur wil, dat wij mensen opnieuw leren ons neer te leggen bij de
wetten van de natuur. Zolang wij dat niet doen, blijft de natuur ons
lastigvallen.
Kijk nog even terug in de afgelopen twee jaar en lees nog eens goed
wanneer wij het minste last hebben gehad van besmettingen.
Gevaccineerd of ongevaccineerd? Toen wij grote afstand hielden of
toen wij weer dicht tegen elkaar aan kropen? Toen het lekker warm
was of juist heel koud? Precies, wij hadden de minste last op de
momenten waarin wij gehoorzaamden aan de natuur. Als wij daartoe
in staat zijn en blijven, zal corona ons verlaten. Als wij onze eigen
arrogantie voorop blijven stellen, zal de crisis nog jaren duren.

Share