Amerikaans kapitalisme : ‘corona’ op ons geldstelsel ?

Huub van ’t Hek

Sinds de invoering van de Euro in 2002 hebben al mijn colleges gestaan in het licht van de onvermijdelijke, toekomstige financiële crisis. Vanaf 1975 begint Europa de pijlers los te laten die haar cultuur al duizenden jaren dragen: Zorg en Arbeid. Zij laat zich meesleuren door de niets ontziende en alles vernietigende kracht van het Amerikaans kapitalisme. Geld is niet langer een ruilmiddel en een rekeneenheid. Geld is verworden tot een zelfstandige grootheid waarin elk menselijk gedrag kan worden uitgedrukt. De mens wordt geboren als Homo Economicus. Het leven is teruggebracht tot denken in geld en handelen in geld. 

De geschiedenis laat zien, dat wij van de geschiedenis niet willen leren. Het menselijk verstand is niet bij machte om inzichten en processen te veranderen. Omdat daar de kwaliteit van het leiderschap in het geding is. Het denken in termen van Zorg en Arbeid overstijgt eeuwen. Het denken in termen van Geld overstijgt nooit meer dan een paar jaar. Daarom loopt dat denken altijd stuk op de klippen van Crisis en Revolutie. Ook anno 2020.

Zorg en Arbeid gaat uit van het principe DVV: Delen Voor Vermenigvuldigen. Amerikaans en inmiddels ook Europees kapitalisme gaat uit van Vermenigvuldigen Voor Delen. Zorg en Arbeid staat voor delen, het geld staat voor vermenigvuldigen. Dus is er geld gecreëerd, eindeloos veel geld gecreëerd. Er is zoveel geld gecreëerd, dat wij moeten oppassen dat wij er niet in omkomen.

Het Amerikaans / Europees kapitalisme staat ook voor de verwaarlozing van de Zorg en Arbeid voor de natuur, het milieu en het klimaat. Ook daar moeten wij oppassen dat wij niet omkomen in onze eigen afvalberg.

In die wereld van de verwaarlozing van de factoren Zorg en Arbeid zijn wij sinds de invoering van de Euro gewaarschuwd voor het ontstaan van vernietigende virussen. Wij hebben onvoldoende geluisterd. En dus slaat het Corona Virus ons nu om de oren. En nog wil het Amerikaans / Europees kapitalisme niet luisteren. En dus wordt het Corona Virus gepresenteerd als de oorzaak van een wereldwijde crisis. Terwijl de Euro en de Dollar de veroorzakers zijn van alle ellende.

Maar nu het antwoord van de Europese bevolking op de uitbraak van de Corona Crisis: het massaal leveren van Zorg en Arbeid. Wij hebben onszelf teruggevonden in de mooiste eigenschappen die wij sinds duizenden jaren met ons meedragen. “Sta op en herinner je jezelf” zegt de gnosticus in mij. Wij zijn aan het opstaan uit de dood van het geld. Wij herontdekken het leven van Zorg en Arbeid. Zo mooi is de lente in eeuwen niet geweest.  

Share