Huub van ‘t Hek (1947)

is vóór alles een denker. Zijn motto: onderzoek
altijd alles om het goede te kunnen behouden.
Consultant in organisatie en besluitvorming.
Specialist in opera, generalist in klassieke muziek.
Voorvechter van het principe Het Kind Eerst.
Bevlogen verteller.

Wie zijn klant weet, weet zijn toekomst

Wie zijn klant weet, weet zijn toekomst 

Huub van ‘t Hek

Wat weet u van de tijd voor de Corona Crisis? Hoe was u er zelf aan toe? Op goede voet met man, vrouw en kinderen? Op goede voet met buren, familie en vrienden? Op goede voet met collega’s, klanten en alle overige relaties? Had u een ogenschijnlijk zorgeloze toekomst? Of had u toen ook al last van financiële zorgen ondanks betaald werk als zelfstandige of in loondienst? 

Wat weet u nog van de 12e maart? Wat weet u nog van uw eerste reactie op het nieuws over het Corona Virus? Wie heeft u als eerste opgezocht om erover te praten? Man, vrouw, kinderen, buren, familie, vrienden, collega’s, klanten en/of overige relaties?

Wat weet u van de discussie over gezondheid en economie? Heeft u begrepen dat die vraag geen keuze inhoudt? Omdat gezondheid een conditio sine qua non is voor elk economisch stelsel? Hield u altijd al anderhalve meter afstand? Of moest u opnieuw leren om andere mensen ook wat ruimte te gunnen? Want dat is wat het Corona Virus doet. Het dwingt ons om andere mensen de ruimte te geven om zelfstandig te kunnen ademen. Omdat wij dat vergeten waren. Omdat wij daar in grote getale geen weet meer van hadden. 

Wie zijn collega’s en klanten de minste ruimte geboden heeft, zit nu in de grootst mogelijke economische en/of financiële ellende. Kijk maar eens heel goed om je heen. Wie geïnvesteerd heeft in relatievorming, plukt daar nu dubbel en dwars de vruchten van. Wie zich blind heeft gestaard op het geld, is nu meer dan de klos.  Omdat het geld zelf de veroorzaker is van het Corona Virus. 

Mag ik eindigen met een vraag: kan iemand mij uitleggen waarom een overheid meent een crisis te kunnen bestrijden met een middel dat de oorzaak is van diezelfde crisis? Ook voor de overheid geldt: wie zijn klant weet, weet zijn toekomst. 

Creatief met ruimte: van croupier tot baboffelkont

Creatief met ruimte: van croupier tot baboffelkont

Huub van ‘t Hek

Er was eens………..precies, voor de uitbraak van het Corona Virus was er een wereld waarin alles on(t)roerend goed geregeld was. Iedereen kende zijn plaats en elk gebouw had een bestemming: woonhuis, school, winkel, kantoor. Totdat………….precies, totdat wij die ordening niet meer wilden. Geen loondienst meer, maar Zelfstandige Professionals. Zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. De versnelde afbraak van de klassieke termen “werkgever” en “werknemer”. Het versneld in elkaar opgaan van arbeid en kapitaal.

Wij zeiden tegen elkaar dat het de schuld was van het internet. De wereld van louter lusten en hoegenaamd geen lasten. Terwijl wij wisten dat het niet waar was. Het was de schuld van het denken en handelen in geld. De wereld waarin wij allemaal croupier waren geworden. De wereld waarin wij producten, diensten en klanten uit het oog waren verloren. 

Wij zeiden tegen elkaar dat het de schuld was van het Corona Virus. De wereld van Chinezen en Italianen. Terwijl wij wisten dat het niet waar was. Het was de schuld van het denken en handelen in meer, in veel meer, in veel te veel. De wereld waarin wij allemaal veelvraat waren geworden. De wereld waarin wij producten, diensten en klanten bleven benaderen als onze eigendom.

Daarom moeten wij de natuur op onze blote knieën danken dat zij heeft ingegrepen. Dat zij ons leert om opnieuw Baboffelkonten te worden. Dat de wereld een speelplaats is. Dat woonhuizen, scholen, winkels en kantoren zijn bedoeld als speelplaats. Het zijn scholen voor het leven.

Gegeven de leegstand aan kantoren en winkels barst Haren dus van de  speelplaatsen en klaslokalen. Laten wij daar dankbaar gebruik van maken. Zeker in de nieuwe anderhalvemeter maatschappij waarin wij heel bewust die veilige afstand houden. Omdat het harkje van de croupier nooit langer is dan een meter.  Het is ook de lengte van het polsstokje van de Baboffelkont. Opdat wij nooit meer te ver zullen springen. 

Amerikaans kapitalisme: ‘corona’ op ons geldstelsel?

Amerikaans kapitalisme: ‘corona’ op ons geldstelsel?

Amerikaans kapitalisme : ‘corona’ op ons geldstelsel ?

Huub van ‘t Hek

Sinds de invoering van de Euro in 2002 hebben al mijn colleges gestaan in het licht van de onvermijdelijke, toekomstige financiële crisis. Vanaf 1975 begint Europa de pijlers los te laten die haar cultuur al duizenden jaren dragen: Zorg en Arbeid. Zij laat zich meesleuren door de niets ontziende en alles vernietigende kracht van het Amerikaans kapitalisme. Geld is niet langer een ruilmiddel en een rekeneenheid. Geld is verworden tot een zelfstandige grootheid waarin elk menselijk gedrag kan worden uitgedrukt. De mens wordt geboren als Homo Economicus. Het leven is teruggebracht tot denken in geld en handelen in geld. 

De geschiedenis laat zien, dat wij van de geschiedenis niet willen leren. Het menselijk verstand is niet bij machte om inzichten en processen te veranderen. Omdat daar de kwaliteit van het leiderschap in het geding is. Het denken in termen van Zorg en Arbeid overstijgt eeuwen. Het denken in termen van Geld overstijgt nooit meer dan een paar jaar. Daarom loopt dat denken altijd stuk op de klippen van Crisis en Revolutie. Ook anno 2020.

Zorg en Arbeid gaat uit van het principe DVV: Delen Voor Vermenigvuldigen. Amerikaans en inmiddels ook Europees kapitalisme gaat uit van Vermenigvuldigen Voor Delen. Zorg en Arbeid staat voor delen, het geld staat voor vermenigvuldigen. Dus is er geld gecreëerd, eindeloos veel geld gecreëerd. Er is zoveel geld gecreëerd, dat wij moeten oppassen dat wij er niet in omkomen.

Het Amerikaans / Europees kapitalisme staat ook voor de verwaarlozing van de Zorg en Arbeid voor de natuur, het milieu en het klimaat. Ook daar moeten wij oppassen dat wij niet omkomen in onze eigen afvalberg.

In die wereld van de verwaarlozing van de factoren Zorg en Arbeid zijn wij sinds de invoering van de Euro gewaarschuwd voor het ontstaan van vernietigende virussen. Wij hebben onvoldoende geluisterd. En dus slaat het Corona Virus ons nu om de oren. En nog wil het Amerikaans / Europees kapitalisme niet luisteren. En dus wordt het Corona Virus gepresenteerd als de oorzaak van een wereldwijde crisis. Terwijl de Euro en de Dollar de veroorzakers zijn van alle ellende.

Maar nu het antwoord van de Europese bevolking op de uitbraak van de Corona Crisis: het massaal leveren van Zorg en Arbeid. Wij hebben onszelf teruggevonden in de mooiste eigenschappen die wij sinds duizenden jaren met ons meedragen. “Sta op en herinner je jezelf” zegt de gnosticus in mij. Wij zijn aan het opstaan uit de dood van het geld. Wij herontdekken het leven van Zorg en Arbeid. Zo mooi is de lente in eeuwen niet geweest.  

De Passie van Bach baart een betere bruidegom: zie de mens

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is een uniek voorbeeld van 18e eeuws muziekthetaer. Het werk is de optimale mix van wat wij nu opera en oratorium zouden noemen. Religieuze muziek in het fundament van een wereldlijke vertelling. Het lijden en sterven van het vigerende godsbeeld als metafoor voor het lijden en sterven van het vigerende mensbeeld. Omdat noch het 18e eeuwse godsbeeld noch het 18e eeuwse mensbeeld enige toekomst heeft. De vraag is hoe je dat verhaal vertelt aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven, maar wel hun eigen emoties kunnen begrijpen.
Daarom grijpen Johann Sebastian Bach en de zijnen naar de evangelische emoties om de menselijke emoties te kunnen uiten. Daarmee voldoen zij aan de wensen van hun opdrachtgevers en hun publiek. Beide partijen horen een volstrekt andere boodschap in dezelfde partituur.
Met het kiezen voor de kant van de bestuurlijke elite – de Matthäus Passion als oratorium – hebben wij de Matthäus Passion, de toeschouwers, de luisteraars en Johann Sebastian Bach ernstig tekort gedaan. Nu het actuele godsbeeld en mensbeeld opnieuw toe zijn aan vervanging, vinden wij in deMatthäus Passion van J.S. Bach de beste steun om dat proces te begeleiden.
Lees meer…

F.B. Pinkerton, Amerikaan

Leiderschap vereist inlevingsvermogen in de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap vereist het bewijs van het maken van de juiste keuzes in de balans van het collectief en het individu. Leiderschap vereist het vermogen om partijloos te kunnen zijn. Zalig Nieuwjaar, het is 2017 en u begrijpt waarnaar ik op zoek ben. Leiderschap, waar ook ter wereld, in heel grote en in heel kleine kring. Mijn ideaal kan ik niet vinden. De tegenstelling ervan wel: F.B. Pinkerton, Amerikaan. Lees meer…

Is Othello een asielzoeker ?

Niet-aangeleerd gedrag en aangeleerd gedrag. In de eerste zeven jaar van ons leven doen wij alleen maar mensen na. Papa en mama en eventueel broertjes en/of zusjes. En de mensen die bij ons thuis over de vloer komen. Het is gedrag waarbij het bewustzijn niet of nauwelijks een rol speelt.
Na het zevende jaar wordt dat anders. Omdat de factoren bewustzijn, kennis en emotie hun invloed gaan uitoefenen op ons gedrag. Thuis, op straat, op school, in de sport en op vakantie. Waar wij ook komen, wij weten ons op de een of andere manier aan te passen. Met dat ene doel: het vergroten van de veiligheid voor onszelf en die van anderen. Lees meer…

Sir John Falstaff was een VVD’er

Sir John Falstaff is een door William Shakespeare gecreëerde figuur. U kent hem uit de toneelstukken The Merry Wives of Windsor en Henry IV. De Italiaanse
operacomponist Giuseppe Verdi heft speciaal aan hem een opera gewijd. Met grote dank aan zijn steun en toeverlaat Arrigo Boito die het libretto voor Falstaff heeft geschreven. Lees meer…

REPRESSIE OF CLEMENTIE?

De kleinste vorm van ontkenning leidt tot de kleinste vorm van geweld. Naarmate de ontkenning groeit, groeit het geweld. Ontkenning en geweld zijn onlosmakelijkmet elkaar verbonden.
Heel veel deelnemers aan de Project X Party hebben laten zien hoe lang zij ontkend zijn geweest. Hoeveel agressie daardoor in hun hoofden lag opgeslagen.
En dat de ontkenning door politie en ME in Haren heeft gefungeerd als de druppel op de emmer. En die emmer moet dan in één keer leeg. Helemaal leeg. Dat is gebeurd. Lees meer…