Huub van ‘t Hek (1947)

is vóór alles een denker. Zijn motto: onderzoek
altijd alles om het goede te kunnen behouden.
Consultant in organisatie en besluitvorming.
Specialist in opera, generalist in klassieke muziek.
Voorvechter van het principe Het Kind Eerst.
Bevlogen verteller.

Covid-19 is een natuurproduct

Waar te veel levend organisme samenwoont op te weinig
oppervlak grijpt de natuur in. De (bijna) verstikking leidt tot het
ontstaan van een virus dat de boel weer uit elkaar drijft. Bij het
ontstaan van gekke koeien ziekte, varkenspest en vogelgriep zijn
wij niet verbaasd. Waarom dan wel bij het ontstaan van corona
en/of covid? Omdat wij mensen onze plaats in de natuur zijn
vergeten? Omdat wij mensen superieur zijn aan de wetten van de
natuur?

Korte en lange termijn
Covid-19 is een heel natuurlijk product dat ons confronteert met ons
collectieve wangedrag. Wij zitten elkaar in de weg en covid zegt, dat
wij elkaar de ruimte moeten laten. Het is alleen niet gangbaar om die
gedachtegang te volgen. Wij weten niet beter dan dat wij een
ziektebeeld moeten bestrijden met behulp van chemische middelen.
Dat is voor een heel korte termijn misschien een mogelijke oplossing,
maar op de middellange en lange termijn werkt het niet.

Zorg en Arbeid of Ego en Kapitaal?
In 1947 wordt de Mont Pèlerin opgericht door 40 (!) filosofen,
historici en economen. Onder hen Friedrich Hayek en Milton
Friedman, de grondleggers van het neoliberalisme. Zij krijgen de
Nobelprijs voor de Economie in 1987. In dat jaar nemen wij definitief
afscheid van het Rijnlandse denken, dat uitgaat van de combinatie
Zorg en Arbeid. Het wordt vervangen door het Angelsaksische model
dat Ego en Kapitaal centraal stelt. Dat model vormt de grondslag voor
het (laten) ontstaan van Covid-19.
Alle dienstverlening moet ineens als product worden benaderd. De
mens wordt als homo economicus gezien als een puur kapitaalgoed.
Het zal leiden tot de herinvoering van nieuwe vormen van slavernij.
Zie hoe de mens zich laat bedienen door de hulp van robotten,
computers en algoritmen. Zie hoe heel weinigen er vandoor gaan met
de macht over heel velen. Met de Oude Grieken vragen wij ons af:
zijn de computers en de algoritmen de nieuwe Priamus of de nieuwe
Kassandra?

Resultaat motiveert
De mens is zo arrogant, dat hij van mening is, dat niet alleen het
ziektebeeld, maar ook het vaccin aan de mens moet gehoorzamen. Het
ziektebeeld wil het niet en het vaccin kan het niet. Omdat Corona /
Covid de natuur vertegenwoordigt en het vaccin de mens. En de
natuur wil, dat wij mensen opnieuw leren ons neer te leggen bij de
wetten van de natuur. Zolang wij dat niet doen, blijft de natuur ons
lastigvallen.
Kijk nog even terug in de afgelopen twee jaar en lees nog eens goed
wanneer wij het minste last hebben gehad van besmettingen.
Gevaccineerd of ongevaccineerd? Toen wij grote afstand hielden of
toen wij weer dicht tegen elkaar aan kropen? Toen het lekker warm
was of juist heel koud? Precies, wij hadden de minste last op de
momenten waarin wij gehoorzaamden aan de natuur. Als wij daartoe
in staat zijn en blijven, zal corona ons verlaten. Als wij onze eigen
arrogantie voorop blijven stellen, zal de crisis nog jaren duren.

…IMAGINE… (John Lennon)

……….IMAGINE……….( John Lennon)
…….Stel je voor dat………

Stel je voor dat wij de tekenen des tijds niet goed hebben verstaan. Dat
wij Corona hebben aangezien voor een levensbedreigende ziekte. Dat
wij op basis daarvan alleen maar onterechte besluiten hebben
genomen. Van prikstraat tot lockdown. Van steunmaatregel tot
booster. Stel je voor dat…………
Breekt er dan een pandemonium los? Gaat het volk dan massaal de
straat op?Hoe brengen wij de gespleten maatschappij dan weer op
gang? Wie voelt zich dan geroepen om gevaccineerden en niet
gevaccineerden bij elkaar te brengen? Kent u iemand die daartoe in
staat is?

Stel je voor dat de Romeinen de tekenen van hun tijd heel goed
zouden hebben verstaan. Dat zij een overmaat aan eten, drinken en
seksuele contacten als levensbedreigend zouden hebben gezien. Dat
zij zich bewust zouden zijn geweest van het gevaar van loden
leidingen en loden gebruiksvoorwerpen. Dat zij de dodelijke
parasieten in hun badcultuur zouden hebben vermeden. Dat zij een
plaag als malaria zouden hebben aangekund. Dat zij middelen zouden
hebben gevonden tegen “de stille moordenaar” tuberculose. Dat zij
kankers, soa’s en de pest buiten de deur hadden weten te houden. Stel
je dat eens voor. Dan was de gemiddelde leeftijd geen 22 jaar geweest,
maar had die leeftijd veel hoger gelegen.

Romeinen moesten geloven, terwijl wij kunnen weten. Maar: mogen
wij weten? Wij hebben de technische hulpmiddelen om live aanwezig
te kunnen zijn bij de vergaderingen van het OMT en het kabinet. Maar
dat zijn wij niet. In het tijdperk van de inclusiviteit wordt elke burger
buitengesloten.

Hoe dieper je in het verleden kunt kijken, des te beter beeld je hebt
van de toekomst. Stel je voor dat OMT en kabinet dat zouden weten.
Dan is het eerste wat je hoort een oproep tot matiging van ons gedrag.
Dat hoor je niet. Wel de roep om terug te keren naar “het oude
normaal’, de oorsprong van Corona.

Mondkapjes winst gaat boven ziekenhuis veiligheid

Van het Covid verhaal lig ik regelmatig wakker. Ik vraag mij steeds
weer af waarom. Ben ik te koppig om zelf gedachten, redeneringen,
conclusies en definities te willen en te kunnen verzinnen? Of vertik ik
het eenvoudig om mijn ogen te sluiten en mee te gaan met de waanzin
van prikstraten en mondkapjes? Waarom heeft het gezonde verstand
ons in deze zo snel verlaten?

Mijn eigen lichaam dicteert mij de grenzen van mijn handelen. Een
hartaanval in 2005 gevolgd door vijf bypasses. De bijwerking van de
eerste prik was een forse klap op mijn hart. Flink schrikken. Na de
tweede prik deed die vorm van hartfalen zich zeven keer voor.
U begrijpt mijn conclusie: ik word voorlopig niet meer geprikt.

Het Covid virus kan de oorzaak van de pandemie niet zijn. Wel het
gevolg. De oorzaak is het Zuckerberg Syndroom: winst gaat boven
veiligheid. Mondkapjes-winst gaat boven ziekenhuis-veiligheid. De
wereld is één grote, financiële instelling geworden. Die mentaliteit
heeft het Covid Virus gecreëerd. Zolang wij die mentaliteit niet
bestrijden, zal Covid ons blijven bezighouden.

Daarom zijn er miljoenen mensen die een hun moverende reden
hebben om niet (meer) geprikt te willen worden. Omdat het resultaat
van het vaccineren, gezien het aantal besmettingen, te wensen
overlaat. Omdat het wettig en overtuigend bewijs van vaccinatie niet
wordt geaccepteerd. De overheid eist het politiek voorgeschreven
bewijs.
Covid is van een medisch probleem gepromoveerd tot een politiek
probleem. Eerst was de druk op de zorg het doorslaggevende
criterium, toen het aantal besmettingen per dag en nu is het de mate
van publieke (on)gehoorzaamheid die de scherpte van de maatregelen
bepaalt.

Covid bestrijden en het Zuckerberg Syndroom in stand houden. Dat is
het werkelijke probleem. Wie helpt ons aan de prikkels om het
Zuckerberg Syndroom aan te pakken? Zolang wij daartoe niet in staat
zijn, moeten wij mee in het geloof, dat niet een prikkel, maar een prik
het beste bestrijdingsmiddel is.

Wie zijn klant weet, weet zijn toekomst

Wie zijn klant weet, weet zijn toekomst 

Huub van ’t Hek

Wat weet u van de tijd voor de Corona Crisis? Hoe was u er zelf aan toe? Op goede voet met man, vrouw en kinderen? Op goede voet met buren, familie en vrienden? Op goede voet met collega’s, klanten en alle overige relaties? Had u een ogenschijnlijk zorgeloze toekomst? Of had u toen ook al last van financiële zorgen ondanks betaald werk als zelfstandige of in loondienst? 

Wat weet u nog van de 12e maart? Wat weet u nog van uw eerste reactie op het nieuws over het Corona Virus? Wie heeft u als eerste opgezocht om erover te praten? Man, vrouw, kinderen, buren, familie, vrienden, collega’s, klanten en/of overige relaties?

Wat weet u van de discussie over gezondheid en economie? Heeft u begrepen dat die vraag geen keuze inhoudt? Omdat gezondheid een conditio sine qua non is voor elk economisch stelsel? Hield u altijd al anderhalve meter afstand? Of moest u opnieuw leren om andere mensen ook wat ruimte te gunnen? Want dat is wat het Corona Virus doet. Het dwingt ons om andere mensen de ruimte te geven om zelfstandig te kunnen ademen. Omdat wij dat vergeten waren. Omdat wij daar in grote getale geen weet meer van hadden. 

Wie zijn collega’s en klanten de minste ruimte geboden heeft, zit nu in de grootst mogelijke economische en/of financiële ellende. Kijk maar eens heel goed om je heen. Wie geïnvesteerd heeft in relatievorming, plukt daar nu dubbel en dwars de vruchten van. Wie zich blind heeft gestaard op het geld, is nu meer dan de klos.  Omdat het geld zelf de veroorzaker is van het Corona Virus. 

Mag ik eindigen met een vraag: kan iemand mij uitleggen waarom een overheid meent een crisis te kunnen bestrijden met een middel dat de oorzaak is van diezelfde crisis? Ook voor de overheid geldt: wie zijn klant weet, weet zijn toekomst. 

Creatief met ruimte: van croupier tot baboffelkont

Creatief met ruimte: van croupier tot baboffelkont

Huub van ’t Hek

Er was eens………..precies, voor de uitbraak van het Corona Virus was er een wereld waarin alles on(t)roerend goed geregeld was. Iedereen kende zijn plaats en elk gebouw had een bestemming: woonhuis, school, winkel, kantoor. Totdat………….precies, totdat wij die ordening niet meer wilden. Geen loondienst meer, maar Zelfstandige Professionals. Zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. De versnelde afbraak van de klassieke termen “werkgever” en “werknemer”. Het versneld in elkaar opgaan van arbeid en kapitaal.

Wij zeiden tegen elkaar dat het de schuld was van het internet. De wereld van louter lusten en hoegenaamd geen lasten. Terwijl wij wisten dat het niet waar was. Het was de schuld van het denken en handelen in geld. De wereld waarin wij allemaal croupier waren geworden. De wereld waarin wij producten, diensten en klanten uit het oog waren verloren. 

Wij zeiden tegen elkaar dat het de schuld was van het Corona Virus. De wereld van Chinezen en Italianen. Terwijl wij wisten dat het niet waar was. Het was de schuld van het denken en handelen in meer, in veel meer, in veel te veel. De wereld waarin wij allemaal veelvraat waren geworden. De wereld waarin wij producten, diensten en klanten bleven benaderen als onze eigendom.

Daarom moeten wij de natuur op onze blote knieën danken dat zij heeft ingegrepen. Dat zij ons leert om opnieuw Baboffelkonten te worden. Dat de wereld een speelplaats is. Dat woonhuizen, scholen, winkels en kantoren zijn bedoeld als speelplaats. Het zijn scholen voor het leven.

Gegeven de leegstand aan kantoren en winkels barst Haren dus van de  speelplaatsen en klaslokalen. Laten wij daar dankbaar gebruik van maken. Zeker in de nieuwe anderhalvemeter maatschappij waarin wij heel bewust die veilige afstand houden. Omdat het harkje van de croupier nooit langer is dan een meter.  Het is ook de lengte van het polsstokje van de Baboffelkont. Opdat wij nooit meer te ver zullen springen. 

Amerikaans kapitalisme: ‘corona’ op ons geldstelsel?

Amerikaans kapitalisme: ‘corona’ op ons geldstelsel?

Amerikaans kapitalisme : ‘corona’ op ons geldstelsel ?

Huub van ’t Hek

Sinds de invoering van de Euro in 2002 hebben al mijn colleges gestaan in het licht van de onvermijdelijke, toekomstige financiële crisis. Vanaf 1975 begint Europa de pijlers los te laten die haar cultuur al duizenden jaren dragen: Zorg en Arbeid. Zij laat zich meesleuren door de niets ontziende en alles vernietigende kracht van het Amerikaans kapitalisme. Geld is niet langer een ruilmiddel en een rekeneenheid. Geld is verworden tot een zelfstandige grootheid waarin elk menselijk gedrag kan worden uitgedrukt. De mens wordt geboren als Homo Economicus. Het leven is teruggebracht tot denken in geld en handelen in geld. 

De geschiedenis laat zien, dat wij van de geschiedenis niet willen leren. Het menselijk verstand is niet bij machte om inzichten en processen te veranderen. Omdat daar de kwaliteit van het leiderschap in het geding is. Het denken in termen van Zorg en Arbeid overstijgt eeuwen. Het denken in termen van Geld overstijgt nooit meer dan een paar jaar. Daarom loopt dat denken altijd stuk op de klippen van Crisis en Revolutie. Ook anno 2020.

Zorg en Arbeid gaat uit van het principe DVV: Delen Voor Vermenigvuldigen. Amerikaans en inmiddels ook Europees kapitalisme gaat uit van Vermenigvuldigen Voor Delen. Zorg en Arbeid staat voor delen, het geld staat voor vermenigvuldigen. Dus is er geld gecreëerd, eindeloos veel geld gecreëerd. Er is zoveel geld gecreëerd, dat wij moeten oppassen dat wij er niet in omkomen.

Het Amerikaans / Europees kapitalisme staat ook voor de verwaarlozing van de Zorg en Arbeid voor de natuur, het milieu en het klimaat. Ook daar moeten wij oppassen dat wij niet omkomen in onze eigen afvalberg.

In die wereld van de verwaarlozing van de factoren Zorg en Arbeid zijn wij sinds de invoering van de Euro gewaarschuwd voor het ontstaan van vernietigende virussen. Wij hebben onvoldoende geluisterd. En dus slaat het Corona Virus ons nu om de oren. En nog wil het Amerikaans / Europees kapitalisme niet luisteren. En dus wordt het Corona Virus gepresenteerd als de oorzaak van een wereldwijde crisis. Terwijl de Euro en de Dollar de veroorzakers zijn van alle ellende.

Maar nu het antwoord van de Europese bevolking op de uitbraak van de Corona Crisis: het massaal leveren van Zorg en Arbeid. Wij hebben onszelf teruggevonden in de mooiste eigenschappen die wij sinds duizenden jaren met ons meedragen. “Sta op en herinner je jezelf” zegt de gnosticus in mij. Wij zijn aan het opstaan uit de dood van het geld. Wij herontdekken het leven van Zorg en Arbeid. Zo mooi is de lente in eeuwen niet geweest.  

De Passie van Bach baart een betere bruidegom: zie de mens

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is een uniek voorbeeld van 18e eeuws muziekthetaer. Het werk is de optimale mix van wat wij nu opera en oratorium zouden noemen. Religieuze muziek in het fundament van een wereldlijke vertelling. Het lijden en sterven van het vigerende godsbeeld als metafoor voor het lijden en sterven van het vigerende mensbeeld. Omdat noch het 18e eeuwse godsbeeld noch het 18e eeuwse mensbeeld enige toekomst heeft. De vraag is hoe je dat verhaal vertelt aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven, maar wel hun eigen emoties kunnen begrijpen.
Daarom grijpen Johann Sebastian Bach en de zijnen naar de evangelische emoties om de menselijke emoties te kunnen uiten. Daarmee voldoen zij aan de wensen van hun opdrachtgevers en hun publiek. Beide partijen horen een volstrekt andere boodschap in dezelfde partituur.
Met het kiezen voor de kant van de bestuurlijke elite – de Matthäus Passion als oratorium – hebben wij de Matthäus Passion, de toeschouwers, de luisteraars en Johann Sebastian Bach ernstig tekort gedaan. Nu het actuele godsbeeld en mensbeeld opnieuw toe zijn aan vervanging, vinden wij in deMatthäus Passion van J.S. Bach de beste steun om dat proces te begeleiden.
Lees meer…

F.B. Pinkerton, Amerikaan

Leiderschap vereist inlevingsvermogen in de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap vereist het bewijs van het maken van de juiste keuzes in de balans van het collectief en het individu. Leiderschap vereist het vermogen om partijloos te kunnen zijn. Zalig Nieuwjaar, het is 2017 en u begrijpt waarnaar ik op zoek ben. Leiderschap, waar ook ter wereld, in heel grote en in heel kleine kring. Mijn ideaal kan ik niet vinden. De tegenstelling ervan wel: F.B. Pinkerton, Amerikaan. Lees meer…