REPRESSIE OF CLEMENTIE?

De kleinste vorm van ontkenning leidt tot de kleinste vorm van geweld. Naarmate de ontkenning groeit, groeit het geweld. Ontkenning en geweld zijn onlosmakelijkmet elkaar verbonden. Heel veel deelnemers aan de Project X Party hebben laten zien hoe lang zij ontkend...