Crisis & revolutie

Vergelijk het tijdvak 1775-1825 met 1975 - 2025. Toen ging het om de biologische emancipatie van de vrouw. Nu gaat het om de economische emancipatie van de arbeid. Het gaat dus ook om de integratie van arbeid en kapitaal. Dat vraagt om het opnieuw definiëren van de eigendom.

Operaspecialist & Muziekhistoricus

Muziek als geheimtaal, als social medium.
Opera als krant, radio en televisie. 
Opera als communicatiemiddel.
Muziek als geschiedenisboek, als lesstof.
Opera als muziektheater, als vermaak.
Opera als voorbeeldgedrag, als leerschool.

Opvoeding & Het Kind Eerst

Opvoeding luistert naar heel eigen wetten.
Opvoeden leidt tot niet-aangeleerd gedrag.
Grootbrengen vormt het aangeleerde gedrag.
Opvoeden spiegelt een tijdsbeeld als leerschool. 
Grootbrengen is een geheimtaal als vermaak.
Opvoeden leert ons zelfstandig te besluiten. 
Grootbrengen helpt om besluiten uit te voeren.