Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een veiligheidsadviseur benoemen.

De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Veiligheidsadviseur zal periodiek een audit doen op het functioneren van de procedures en de opleidingen van de betrokken personen.

Jaarlijks zal er een ADR –jaarverslag worden opgesteld.

PDM Safcon is voor u de veiligheidsadviseur zoals benoemd in artikel 1.8.3 van het ADR.

Opslag gevaarlijke stoffen

PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)

Er zijn verschillende manieren om gevaarlijke stoffen op te slaan zoals in tanks, grote opslagen, kleine opslagen en in kasten. Deze opslagen kunnen zowel inpandig als uitpandig zijn.

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen is niet geheel zonder risico, vandaar dat het bedrijf of organisatie aan deze richtlijnen moet voldoen. 

De Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) beschrijft deze regels voor het veilig opslaan van deze stoffen.

PDM Safcon is voor u de partner om de juiste opslag modaliteit te kiezen.

RI & E en bedrijfsnoodplan

De basis voor een veilige werkomgeving ligt in het inventariseren van de risico’s.
De RI & E is voor elke bedrijfstak en elk bedrijf weer anders en daarom is een tailer made RI&E noodzakelijk. Vervolgens kunnen ook de restrisico’s worden beschreven en in het bedrijfsnoodplan worden geminimaliseerd.

Uiteraard is een geoefende BHV-organisatie een vereiste om adequaat op te treden in geval van een noodsituatie.

PDM Safcon kan voor u de RI&E, bedrijfsnoodplan en de BHV-oefeningen on site verzorgen.

Veiligheidstrainingen en safety awareness bijeenkomsten

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid.

Veiligheid is onveilige situaties herkennen en actie ondernemen.

Veiligheid is voor je zelf en je omgeving.

Absolute veiligheid bestaat niet.

Bewust veilig werken is een keuze!

Stimuleer veilig gedrag en ontmoedig onveilig gedrag.

Daarom verzorgen wij de volgende trainingen en diensten:

  • VCA ( basis en vol)

  • Werken met gevaarlijke stoffen ( GHS)

  • Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)

  • Veiligheidsronden ( OOG-ronde)

  • Toolboxen

  • Safety awareness meetings 

Referenties

Wij zijn trots op onze tevreden klanten!

Contact

Niets zo fijn als een goed contact!

Wij hebben ook graag contact met u…

Contactformulier

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Bel mij...

Stuur ons uw gegevens, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

App mij...

WhatsApp1 Liever contact per WhatsApp? App ons op 06-52740766

PDM Safcon B.V.
Rietpol 126
9207 EJ Drachten
KvK nr. 67406947

Tel: +31 (0)6-52740766 info@pdmsafcon.nl