Waar is het kind geworteld?

De Raad voor de Kinderbescherming  staat voor een gewetensvraag Huub van ’t Hek,  hoofdredacteur HKE / juni 2012 Het Kind Eerst / Opvoeden & Opgroeien. Hoe lang hebben wij de theorie van de bloedband moeten verdedigen? Hoe lang en tegen hoeveel beter weten in? Het...

Waarheidsvinding is kinderspel

Huub van ‘t Hek / maart 2007 10 december 2004. Agressieve fietsbanden op het grindpad. Abrupt remmen in een slip. Fiets wordt in de heg gegooid. Keukendeur zwaait open. Daar staat hij, ons pleegkind, grote holle ogen en fors buiten adem. Ziet niets en hoort niets....