Huub van ‘t Hek (1947)

is vóór alles een denker. Zijn motto: onderzoek
altijd alles om het goede te kunnen behouden.
Consultant in organisatie en besluitvorming.
Specialist in opera, generalist in klassieke muziek.
Voorvechter van het principe Het Kind Eerst.
Bevlogen verteller.

Geschiedenis als Basiskennis

kerk, religie en wereld
politiek, systemen en verzet
kind, groei en ontwikkeling
familie, vrijwilliger en professional
beeldtaal, gedrag en opvoeding
instrument, componist en composities
opera, metaforen en theatertaal

Crisis & revolutie

Vergelijk het tijdvak 1775-1825 met 1975 – 2025.
Toen ging het om de biologische emancipatie van de vrouw. Nu gaat het om de economische
emancipatie van de arbeid. Het gaat dus ook om de integratie van arbeid en kapitaal. Dat vraagt om het opnieuw definiëren van de eigendom.

Opvoeding & Het Kind Eerst

Opvoeding luistert naar heel eigen wetten.
Opvoeden leidt tot niet-aangeleerd gedrag.
Grootbrengen vormt het aangeleerde gedrag.
Opvoeden spiegelt een tijdsbeeld als leerschool. 
Grootbrengen is een geheimtaal als vermaak.
Opvoeden leert ons zelfstandig te besluiten. 
Grootbrengen helpt om besluiten uit te voeren. 

Trias Dynamica

biologie – cultuur – spiritualiteit
wetgeving – uitvoering – rechtspraak
kijken – zien – waarnemen
hypothese – argumentatie – bewijs
hoofd – lichaam – hart
leiden – sturen – meten
diagnose – behandeling – perspectief

Operaspecialist & Muziekhistoricus

Muziek als geheimtaal, als social medium.
Opera als krant, radio en televisie. 
Opera als communicatiemiddel.
Muziek als geschiedenisboek, als lesstof.
Opera als muziektheater, als vermaak.
Opera als voorbeeldgedrag, als leerschool.