Opvoeding & Het Kind Eerst

Het Kind Eerst.
Als de wereld loopt zoals wij het willen.
Als om ons heen alles klopt.
Het Kind Eerst
Als wonen, werken en recreëren de hemel zijn.
Als echt genoten geen voltooid deelwoord is.

Het Kind Eerst.
Als je eigen wereld niet meer meewerkt.
Als niets meer klopt behalve het eigen hart.
Het Kind Eerst.
Als elke vorm van ruimte je ontvallen is.
Als overleven gezien wordt als een werkwoord.

Het Kind Eerst.
In biologie, cultuur en spiritualiteit.
In wetgeving, uitvoering en rechtspraak.
Het kind Eerst
In kijken, zien en waarnemen.
In hypothese, argumentatie en bewijs.

Het Kind Eerst.
In hoofd, lichaam en hart.
In leiden, sturen en meten.
Het Kind Eerst
In diagnose, behandeling en perspectief.
In familie, vrijwilliger en professional.

Het Kind Eerst.
Uitgangspunt van al ons denken.
Uitgangspunt van al ons handelen.
Het Kind Eerst.
Uitgangspunt van al ons doen.