Operaspecialist & (Muziek)historicus

Klassieke muziek toont geschiedenis. Tastbaar, voelbaar, hoorbaar.
In stemming, instrumenten, samenspel, onderwerp en beleving.
Opera begeleidt veranderingsprocessen. Van de tijd en de tijdgeest.
Van het individu en het collectief. Van het gevoel en het inzicht.
Opera is een goed werkend maatschappelijk medicijn. Elke verandering
leidt tot het betreden van nieuwe paden. Dat vraagt om nieuwe
opvattingen en gedragingen. In het theater wordt het ons voorgespeeld.
Muziek is een uitgelezen hulpmiddel om tekst beter te kunnen onthouden.
Ziedaar de essentie van opera.

Muziek kanaliseert ons gevoelsleven. Dat is de essentie van muziek.
Klassiek, jazz, pop, dat maakt niet uit. Het schept orde en rust in
het hoofd, het hart en het lichaam. Omdat de muziek zelf heel erg
geordend is. Pythagoras is daarmee begonnen. Hij ontwierp de orde
van de kwintencirkel. Guido van Arezzo heeft het muziek- en notenschrift
vervolmaakt. En Johann Sebastian Bach heeft de kleur en de klank van de
kwintencirkel helemaal voor ons uitgeschreven.

Muziek is de begeleiding van de emancipatie. Van de tijd en de tijdgeest.
Van het individu en het collectief. Van het gevoel en het inzicht. Omdat
bevrijding het doel is van alle muziek die wij in loop van de tijd klassiek zijn gaan noemen. Bevrijding van alle systemen die ons in hun greep houden. Bevrijding van alle mensen die ons de baas willen zijn.

Opera is de mooiste vorm van muziektheater. Omdat de mens zelf is
verheven tot metafoor. Dus wordt de mens zelf het eeuwige voorbeeld.
Van Claudio Monteverdi in de 17e eeuw tot Jonathan Dove in de 21e eeuw.
Zo verbinden Klassieke Muziek en Opera al onze gedragingen. Verbonden zijn met het eigen innerlijk om de grote, boze buitenwereld steeds beter te kunnen verstaan. Klassieke Muziek en Opera is de mooiste hemel op aarde.