Crisis & Revolutie

Waait het crisis of beleven wij een fundamentele omwenteling?
Terug naar de ervaringen van de jaren ‘30 of staan wij dichter
bij de Franse Revolutiejaren tussen 1775 en 1825? De politieke,
financiële en bestuurlijke elite wil ons doen geloven dat het waait.
En dat zij met verstandige ingrepen de storm wel kan afwenden.
Nog steeds lukt dat niet. Daarom op zoek naar een vergelijking
van de jaren 1775-1825 met de jaren 1975-2025.

De kern van het probleem is de constructie van het maatschappelijk
fundament. Dat wordt gedragen door twee pijlers: het huwelijk in het
familierecht en de eigendom in het handelsrecht. Dat fundament is
zwaar verouderd. Bankroet heet dat.

Het huwelijk is niet langer het symbool, uitgangspunt en doel van de
samenleving. Vele vormen van samenleving zijn geïndividualiseerd.
Het fundament is daaraan nog onvoldoende aangepast.
Met de eigendom is het nog ernstiger gesteld. Wij zijn geen juridisch
eigenaar van onze bankrekening. En ook niet van het geld dat op die
rekening staat. Met elkaar kunnen wij niet over dat geld beschikken.
Omdat onze wetgeving daar niet in voorziet.

Het maatschappelijk fundament wordt gevormd dooreen stelsel van
wetten, regels en protocollen. Dat juridische stelsel is ernstig
verwaarloosd en verouderd. De pijlers moeten worden vervangen.
Symbool, doel en uitgangspunt van onze samenlevingsvormen zijn
toe aan een grondige juridische vernieuwing. De eigendom moet
zeker opnieuw juridisch worden gedefinieerd. Dat is uitzien naar
witte rook. Fundamentele omwenteling dus. Langs de weg van een
gewone crisis of krijgen wij toch een revolutie?.