De Passie van Bach baart een betere bruidegom: zie de mens

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is een uniek voorbeeld van 18e eeuws muziekthetaer. Het werk is de optimale mix van wat wij nu opera en oratorium zouden noemen. Religieuze muziek in het fundament van een wereldlijke vertelling. Het lijden en sterven van het vigerende godsbeeld als metafoor voor het lijden en sterven van het vigerende mensbeeld. Omdat noch het 18e eeuwse godsbeeld noch het 18e eeuwse mensbeeld enige toekomst heeft. De vraag is hoe je dat verhaal vertelt aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven, maar wel hun eigen emoties kunnen begrijpen.
Daarom grijpen Johann Sebastian Bach en de zijnen naar de evangelische emoties om de menselijke emoties te kunnen uiten. Daarmee voldoen zij aan de wensen van hun opdrachtgevers en hun publiek. Beide partijen horen een volstrekt andere boodschap in dezelfde partituur.
Met het kiezen voor de kant van de bestuurlijke elite – de Matthäus Passion als oratorium – hebben wij de Matthäus Passion, de toeschouwers, de luisteraars en Johann Sebastian Bach ernstig tekort gedaan. Nu het actuele godsbeeld en mensbeeld opnieuw toe zijn aan vervanging, vinden wij in deMatthäus Passion van J.S. Bach de beste steun om dat proces te begeleiden.
(meer…)

De Passie van Bach baart een betere bruidegom

Huub van ‘t Hek / www.hektic.nl

 

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is een klassiek voorbeeld van 18e eeuwse drang naar gelijkwaardigheid. In dit geval de gelijkwaardigheid van God en de gelovigen. De compositie over het lijden van Jezus is opgezet als een grote opera met twee gelijkwaardige, complementaire verhaallijnen: de tekst van Matthäus in kerkelijke, aan het Gregoriaans ontleende recitatieven tegenover de Dochters van Zion en de Beminde Gelovigen in wereldlijke, moderne operarecitatieven en – aria’s. Inclusief de choralen een prachtige Opera da Chiesa.

(meer…)